ee

ee

2 dic. 2013

ELS TALLERS ACADÈMIC-FUNCIONALS

QUÈ SÓN ELS TALLERS?

Els tallers acadèmics-funcionals estan pensats per treballar les habilitats cognitives i habilitats relacionades amb els aprenentatges escolars, que tenen una relació directa amb la vida: llegir, escriure, utilitzar conceptes pràctics de matemàtiques...

Van dirigits a alumnes amb Necessitats Educatives Especials de Primària.

Els tallers que realitzem actualment a la nostra escola són: taller de cuina i taller de compra.

TALLER DE CUINA 

La finalitat d'aquest taller és treballar la lectoescriptura per mitjà d'un text instructiu:una recepta de cuina, i posteriorment posar-la en pràctica preparant el menjar escollit.
Això implica elaborar la recepta: triar els ingredients i estris necessaris, identificar els passos a seguir per a la seva elaboració, etc... i en la sessió pràctica posar-se el davantal, adquirir hàbits d'higiene bàsics, parar i desparar la taula, aprendre a utilitzar els estris i aparells de cuina...
Aquest taller es realitza dos dies a la setmana, un destinat al treball de la recepta i un altre a l'elaboració del menjar.

TALLER DE COMPRA

La finalitat d'aquest taller és desenvolupar el llenguatge i adquirir habilitats socials necessàries per interrelacionar-se amb els altres, així com treballar aprenentatges bàsics de matemàtiques i llengua (escriptura i lectura de la comanda, manipulació de diners...)
Aquest taller està directament relacionat amb el taller de cuina, donat que a partir del menjar que s'hagi d'elaborar, es tracta de confeccionar la llista de la compra i sortit al barri a comprar els productes necessaris.
Això implica escriure i llegir el producte de la comanda, identificar la botiga on el trobarem, sortir de l'escola i identificar el camí a recórrer, seguir les normes bàsiques de seguretat vial, entrar a la botiga i saludar, demanar, preguntar el preu, pagar, acomiadar-se...
Aquest taller es realitza un cop a la setmana i es porta a terme a l'escola i a les botigues de l'entorn del barri.

Al llarg del curs us anirem mostrant algunes de les sessions i activitats del taller de cuina i del taller de compra.